Akademik Personel

Prof.Dr. Cengiz YILMAZ

Doktora: İşletme, The University of Iowa
Yüksek Lisans: The University of Iowa
Lisans: İşletme, Ege Üniversitesi

Çalışma Alanları: Üretim Planlaması, Üretim Yönetimi, Modern Üretim Sistemleri, Üretim Yönetim Sistemlerinde Güncel Yaklaşımlar, İktisatçılar İçin Matematik

Doç.Dr. Ali KILIÇ

Doktora: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Yüksek Lisans: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Lisans: Sistem Mühendisliği, Milli Savunma Üniversitesi

Çalışma Alanları: Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ulusal ve Sektörel İnovasyon Sistemleri, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Transferi, Ar-Ge Yönetimi, İnovasyon Sistemleri ve Girişimcilik, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi, Savunma ve Tarım Teknolojileri, Teknoloji İzleme ve İstihbaratı, Teknoloji Yol Haritaları, Teknoloji Tahmin ve Öngörü Çalışmaları.  

 

Dr.Öğr.Üyesi Levent AKSOY

Doktora: İktisat, City University of New York
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi

Çalışma Alanları: Afet Lojistiği, Elektrikli Araçlar, Teknoloji Yönetimi

Dr.Öğr.Üyesi Faruk KARAMAN

Doktora: İşletme, Marmara Üniversitesi
Yüksek Lisans: İşletme, Marmara Üniversitesi
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi

Çalışma Alanları: E-ticaret, e-İş, Mobil Internet, Mobil Pazarlama, Yapay Zeka, Futurism

Dr.Öğr.Üyesi İhsan Erdem KAYRAL

Doktora: İşletme (Hacettepe Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Muhasebe - Finans (Hacettepe Üniversitesi)
Lisans: İktisat (Hacettepe Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Finansal Piyasalar, Finansal Ekonometri, Sermaye Piyasaları, Döviz Kurları, Finansman Teorileri

Dr.Öğr.Üyesi Gökçe KURUCU

Doktora: İktisat (Boston College)
Lisans: İktisat (ODTÜ)

Çalışma Alanları: Endüstriyel organizayon, ağ ekonomisi, uygulamalı oyun teorisi, uygulamalı ekonometri.

Dr.Öğr.Üyesi Tuğba SARI

Doktora: Sayısal Yöntemler (İstanbul Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Üretim Yönetimi (İstanbul Üniversitesi)
Lisans: Çevre Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Tedarik Zinciri Yönetimi, Operasyon Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Endüstri 4.0

Misafir Akademik Personel

Prof.Dr. Hilmi Bahadır AKIN

Doktora: İşletme, Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans: İşletme, İstanbul Üniversitesi
Lisans: İşletme, İstanbul Üniversitesi

Çalışma Alanları: Girişimcilik, Yenilikçilik, İktisat ve Girişimcilik Tarihi
 

Prof.Dr. Mustafa Atilla ARICIOĞLU

Doktora: Selçuk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi , İşletme
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Çalışma Alanları: Stratejik Yönetim, İşbirlikçi Örgütlenmeler, Aile İşletmeleri.
 

Prof.Dr. Muammer ZERENLER

Doktora: İşletme (Üretim Yönetimi ve Pazarlama) / Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans: İktisat (İktisat Politikası)/ Selçuk Üniversitesi
Lisans: İktisat / Selçuk Üniversitesi

Çalışma Alanları: Üretim Yönetimi, Pazarlama, Kriz Yönetimi, Dijital Dönüşüm.