Başvuru ve Kayıt

Programlarımıza başvuru ve kayıt işlemleri her akademik dönemin başında, yılda toplamda iki kez gerçekleşmektedir. Başvurulan programın şartlarına bağlı olarak başvuran öğrencilerin lisans veya lisansüstü mezuniyet ortalamaları, ALES ve yabancı dil sınavı puanları ile bilim sınavı puanlarına göre bir başarı puanı hesaplanmaktadır. Adaylar, ağırlıkları ilgili yönetmeliklerde belirtilen ortalamalar sonucunda en yüksek başarı puanına sahip adaydan başlayarak önce burslu daha sonra indirimli kontenjanları dolduracak şekilde programa kabul edilmektedirler. İlgili kontenjanlar, asgari başvuru şartları, başarı sıralama yöntemleri ve diğer bilgiler o dönem için yapılan başvuru duyurularında detaylı olarak belirtilmektedir. Bu duyurular Enstitümüz web sayfalarının “Duyurular” kutucuğunca yer almaktadır.

Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini Enstitü Sekreterliği’ne şahsen başvurarak yapmaları gerekmektedir. Kayıt için gerekli belgeler yine başvuru duyurularında yer almaktadır. Kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Adaylar kayıt işlemlerinden sonra KGTÜ öğrencisi statüsünü kazanırlar ve istemeleri halinde durumlarını bildiren evrak kendilerine yine Enstitü Sekreterliğince düzenlenir.