Enstitü Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Levent AKSOY Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Tuğba SARI Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ömür SALTIK Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Ramazan ARI Üye
Prof. Dr. Baki Rıza BALCI Üye
Doç. Dr. Haluk GEDİKOĞLU Üye