Formlar

 
221 Tez-Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu Eki indir
221 Danışman Atama Formu Eki indir
221 Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi Eki indir
221 Doktora Tez Önerisi Hazırlama Formu Eki indir
221 Doktora Tez Savunma Jüri Önerisi Formu Eki indir
221 Doktora Yeterlik Komitesi Önerisi Formu Eki indir
221 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi Eki indir
221 Eş Danışman Dilekçesi Eki indir
221 Katılım Listesi Eki indir
221 Seminer Değerlendirme Tutanağı Eki indir
221 Seminer Programı Eki indir
221 Seminer Sunumu Duyurusu Eki indir
221 Tez Değerlendirme Kişisel Rapor Eki indir
221 Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı Eki indir
221 Tez Erişim Kısıtlama Dilekçesi Eki indir
221 Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu Eki indir
221 Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı Eki indir
221 Tez Önerisi Savunma Tutanağı Eki indir
221 Tez Savunma Jüri Önerisi Eki indir
221 Tez Savunması Duyurusu Eki indir
221 Tezli Tez Konusu Hazırlama Eki indir
221 Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği İstem Dilekçesi Eki indir
221 Tezsiz Dönem Projesi Değerlendirme Eki indir
221 Tezsiz Dönem Projesi Programı Eki indir
221 Tezsiz Dönem Projesi Sunumu Duyurusu Eki indir
221 Tezsiz Dönem Projesi Tutanağı Eki indir
221 Tezsiz-Tezli Geçiş Formu Eki indir
221 Yatay Geçiş Başvuru Formu Eki indir
221 Yeterlik Sınavı Tutanağı Eki indir