Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

Doktora Programları

Doktora programları üniversitelerin bilimsel araştırma yapma ve bilim insanı yetiştirme misyonlarının temel yöntemleridir. Gıda-tarım ürünleri üretimi ve tedariki ülke ekonomisinin yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Bu sektörde gerçekleştirilecek en küçük bir verim ve üretkenlik artışının ekonomiye katkısı çok büyük olacaktır. Bu verim ve üretkenlik artışı ise ancak bilimsel çalışmaların sonucunda elde edilecek süreç ve yöntem geliştirilmesi ile sağlanabilir.

İşletme doktora programı ülkemizde gıda-tarım üretimini daha iyi yönetilebilmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve hayatları gıda-tarım tedarik zincirine dokunan bireylerin yaşantılarını iyileştirmek amacıyla bu alandaki çalışmaları destekleyecek şekilde düzenlenmektedir.

Program, 3 dönemde verilen 24 yerel kredi / 80 AKTS’lik 3ü zorunlu, 5i seçmeli olmak üzere toplam 8 ders; 3. ve 4. dönemlerde verilen 10’ar AKTS’lik 2 adet seminer dersi; 4. dönemde verilen yeterlik hazırlık dersi ile bu dönemin sonundaki yeterlik sınavları ve tez önerisi; takip eden 4 dönemde alınacak 30’ar AKTS’lik Tez Çalışmalarından oluşmaktadır (toplam 240 AKTS).

Programa kabul edilen öğrencilerden akademik eksikleri görülenlere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı aşağıda belirtilen derslerden 6 adedine (18 yerel krediye) kadar olanlardan akademik danışmanın önerisiyle oluşturulur.
 

ÖĞRENİM PROGRAMI

I. Yarıyıl (Ders)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

YÖN 9010

Bilimsel Düşünce Tarihi ve Bilim Etiği

3

0

3

10

 

Seçmeli Ders*

3

0

3

10

 

Seçmeli Ders*

3

0

3

10

Toplam

9

30

 

II. Yarıyıl (Ders)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

YÖN 9020

Nicel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

10

 

Seçmeli Ders*

3

0

3

10

 

Seçmeli Ders*

3

0

3

10

Toplam

9

30

 

III. Yarıyıl (Ders)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

YÖN 9030

Karma Araştırma Yöntemleri

3

0

3

10

 

Seçmeli Ders*

3

0

3

10

YÖN 9071

Seminer I

1

0

0

10

Toplam

6

30

*Seçmeli derslerden 2 adede kadar olanı, toplam AKTS denklik şartını sağlayacak şekilde, üniversite içerisinde açılan diğer doktora programlarından veya diğer üniversitelerdeki doktora programlarından alınabilir.

IV. Yarıyıl (Yeterlik Hazırlık)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

YÖN 9072

Seminer II

1

0

0

10

YÖN 9080

Doktora Yeterlik Hazırlık

0

0

0

20

Toplam

0

30

 

V-VIII. Yarıyıl (Tez Çalışması)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

YÖN 9090

Doktora Tezi

0

0

0

30

Toplam

0

30

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

İşletmecilik Yoğunlaşma Alanı

YÖN 9190

Yönetim Tarihinin Gelişimi

3

0

3

10

YÖN 9321

Yönetim ve Örgüt Teorileri I

3

0

3

10

YÖN 9322

Yönetim ve Örgüt Teorileri II

3

0

3

10

YÖN 9350

Sosyal Sermaye Teorileri

3

0

3

10

YÖN 9740

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

3

0

3

10

YÖN 9850

Oyun Teorisi

3

0

3

10

Uluslararası Ticaret Yoğunlaşma Alanı

YÖN 9130

Uluslararası Kaynak Yönetimi

3

0

3

10

YÖN 9230

Uluslararası Pazarlama

3

0

3

10

YÖN 9430

Uluslararası Finans

3

0

3

10

YÖN 9530

Uluslararası Ticaret Hukuku

3

0

3

10

YÖN 9630

Uluslararası Ekonomi

3

0

3

10

Ekonomi ve Finans Yoğunlaşma Alanı

YÖN 9420

Finans Teorisi

3

0

3

10

YÖN 9430

Uluslararası Finans

3

0

3

10

YÖN 9610

Mikroekonomik Teori

3

0

3

10

YÖN 9620

Tarım Ekonomisi

3

0

3

10

YÖN 9630

Uluslararası Ekonomi

3

0

3

10

YÖN 9840

İleri Ekonometrik Analiz

3

0

3

10

YÖN 9880

Oyun Teorisi

3

0

3

10

Tedarik Zinciri Yönetimi Yoğunlaşma Alanı

YÖN 9130

Uluslararası Kaynak Yönetimi

3

0

3

10

YÖN 9610

Mikroekonomik Teori

3

0

3

10

YÖN 9721

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi I

3

0

3

10

YÖN 9722

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi II

3

0

3

10

YÖN 9810

İleri Optimizasyon Teknikleri

3

0

3

10

YÖN 9910

Bilgi Teorisi

3

0

3

10

Bilgi ve Teknoloji Yönetimi Yoğunlaşma Alanı

YÖN 9610

Mikroekonomik Teori

3

0

3

10

YÖN 9670

Teknoloji ve Yenilik Ekonomisi

3

0

3

10

YÖN 9740

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

3

0

3

10

YÖN 9750

İleri Teknolojilerde Özel Konular

3

0

3

10

YÖN 9820

Veri Analizi

3

0

3

10

YÖN 9910

Bilgi Teorisi

3

0

3

10


Öğrencilerin mezun olabilmesi için öğrenim programında belirtilen tüm derslerin başarıyla tamamlanması, yeterlik sınavının başarıyla verilmesi, iki adet yayın yapılması (kabul alması yeterli) ve doktora tezinin hazırlanarak jüri önünde başarıyla sunulması şartı bulunmaktadır. Doktora tezi Türkçe’nin yanı sıra uluslararası tanınırlığı artırmak amacıyla İngilizce olarak da yazılabilecektir.

Yayınlardan birincisinin Seminer II dersi sonunda ULAKBİM’de taranan dergilerde, diğerinin tez çalışmaları esnasında SSCI, SCI, SCI-E, ESCI, SCOPUS veya ULAKBİM’de taranan dergilerde yayınlanması (kabul alması yeterli) gerekmektedir.