Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

Öğretim Programı

İŞLETME TEZLİ YL

Programa kabul edilen öğrenciler KGTÜ- Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD’nda açılan derslerden beşi zorunlu ve dördü seçmeli olmak kaydı ile toplam ders yüklerini tamamlayacaklardır. Alınacak dersler danışmanın onayından geçmek zorundadır.

Öğrenciler aldıkları derslerin her birinden en az C (2,00), ortalamada ise B (2,50) almaları gerekmektedir. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler tez konusu seçerek çalışmalarını yapacaklardır.

Tez danışmanının çalışmaları yeterli bulması halinde yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde savunur. Başarılı öğrenciler Program Başkanı ve Enstitü Müdürü’nün de onayı ile KGTÜ-İşletme ABD’ndan Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmış olacaklardır.

Gerekli Toplam Kredi:

Yerel Kredi Toplamı:   9 ders x 3 kredi/ders = 27 kredi

AKTS kredisi: (9 ders x 6 AKTS) + (seminer 6 AKTS) + (tez 60 AKTS) = 120 AKTS

 

Ders Yükleri:*

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

Zorunlu Dersler (5 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Temel Dersler(5 derse kadar)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Seçmeli Dersler (4 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Seminer

0

6 kredi

Tez

0

30 kredi/ders

 

*Zorunlu derslerin daha önce başka yüksek lisans programlarında başarıyla tamamlanmış olduğunun belgelenmesi durumunda beş derse kadar muafiyet sağlanır; bu dersler yerine temel derslerden seçilir.

 

ÖĞRENİM PROGRAMI

 

1. Yarıyıl (Zorunlu Dersler*)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

YÖN 8110

Çağdaş İşletmecilik

3

0

3

6

YÖN 8210

Pazarlama Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8410

İşletme Finansı

3

0

3

6

YÖN 8610

Ekonomi

3

0

3

6

YÖN 8810

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği

3

0

3

6

Toplam

15

30

* Zorunlu derslerin daha önce başka yüksek lisans programlarında başarıyla tamamlanmış olduğunun belgelenmesi durumunda dört derse kadar muafiyet sağlanır; bu dersler yerine temel derslerden seçilir.

 

2. Yarıyıl (Seçmeli Dersler)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

YÖN 8070

Seminer

3

0

0

6

Toplam

12

30

 

3. ve 4. Yarıyıl (Tez Çalışması)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

YÖN 8090

Yüksek Lisans Tezi

 

 

0

30

Toplam

0

30

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

YÖN 8120

Stratejinin Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8122

Tarım Politikaları ve Strateji

3

0

3

6

YÖN 8130

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8132

Değişimin Planlanması ve Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8140

Filmlerle Yönetim

3

0

3

6

YÖN 8150

Kriz ve Zorluklarda Yönetim

3

0

3

6

YÖN 8212

Fiyatlandırma Stratejisi

3

0

3

6

YÖN 8214

Marka Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8220

Tüketici Davranışı

3

0

3

6

YÖN 8230

Uluslararası Pazarlama

3

0

3

6

YÖN 8240

Pazarlama İletişimi

3

0

3

6

YÖN 8244

Internet ve Sosyal Medya Pazarlaması

3

0

3

6

YÖN 8250

Ürün Tasarımı ve Geliştirme

3

0

3

6

YÖN 8260

Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlaması

3

0

3

6

YÖN 8310

Örgüt Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8320

İnsan Kaynağı Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8324

Yönetimsel Psikoloji

3

0

3

6

YÖN 8314

Felsefe, Etik ve Yetki

3

0

3

6

YÖN 8330

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

3

0

3

6

YÖN 8420

Finans Teorisi

3

0

3

6

YÖN 8424

Türev Piyasalar

3

0

3

6

YÖN 8430

Sayısal Finans

3

0

3

6

YÖN 8510

Muhasebe

3

0

3

6

YÖN 8514

Maliyet Muhasebesi

3

0

3

6

YÖN 8520

Birleşme ve Satın Alma

3

0

3

6

YÖN 8530

İç Denetim

3

0

3

6

YÖN 8540

Ticaret Hukuku

3

0

3

6

YÖN 8544

Türk Vergi Sistemi

3

0

3

6

YÖN 8550

Risk Yönetimi ve Sigortacılık

3

0

3

6

YÖN 8620

Tarım Ekonomisi

3

0

3

6

YÖN 8710

Operasyon Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8720

Tedarik Zinciri Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8730

Lojistik Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8732

Gıda ve Tarım Ürünleri Lojistiği

3

0

3

6

YÖN 8734

Lojistikte Güncel Konular

3

0

3

6

YÖN 8736

Gıda Temini

3

0

3

6

YÖN 8738

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

3

0

3

6

YÖN 8740

İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8824

Veri Madenciliği ve Pazar Analizi

3

0

3

6

YÖN 8910

Bilgi Sistemleri Yönetimi

3

0

3

6

 


 

İŞLETME TEZSİZ YL

Programa kabul edilen öğrenciler:

KGTÜ- Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD’nda açılan derslerden altısı zorunlu ve altısı seçmeli olmak kaydı ile toplam ders yüklerini tamamlayacaklardır. Alınacak dersler danışmanın onayından geçmek zorundadır.

Öğrenciler aldıkları derslerin her birinden en az C (2,00), ortalamada ise C (2,00) almaları gerekmektedir. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler bitirme projesi konusu seçerek çalışmalarını yapacaklardır.

Proje danışmanının çalışmalarını yeterli bulması halinde Program Başkanı ve Enstitü Müdürü’nün de onayı ile KGTÜ-İşletme ABD’ndan Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmış olacaklardır.

Gerekli Toplam Kredi:

Yerel Kredi Toplamı:   12 ders x 3 kredi/ders = 36 kredi

AKTS kredisi: (12 ders x 6 AKTS) + (proje 30 AKTS) = 102 AKTS

 

Ders Yükleri:*

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

Zorunlu Dersler (6 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Temel Dersler(4 derse kadar)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Seçmeli Dersler (6 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Bitirme Projesi

0

30 kredi

*Zorunlu derslerin daha önce başka yüksek lisans programlarında başarıyla tamamlanmış olduğunun belgelenmesi durumunda dört derse kadar muafiyet sağlanır; bu dersler yerine temel derslerden seçilir.

 

 

ÖĞRENİM PROGRAMI

1. Yarıyıl (Zorunlu Dersler*)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

YÖN 8110

Çağdaş İşletmecilik

3

0

3

6

YÖN 8210

Pazarlama Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8410

İşletme Finansı

3

0

3

6

YÖN 8710

Operasyon Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8610

Ekonomi

3

0

3

6

YÖN 8810

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği

3

0

3

6

 

 

 

 

 

 

Toplam

18

36

* Zorunlu derslerin daha önce başka yüksek lisans programlarında başarıyla tamamlanmış olduğunun belgelenmesi durumunda dört derse kadar muafiyet sağlanır; bu dersler yerine temel derslerden seçilir.

 

2. Yarıyıl (Seçmeli Dersler)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

Toplam

18

36

 

3. Yarıyıl (Bitirme Projesi)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

YÖN 8080

Bitirme Projesi

 

 

0

30

Toplam

0

30

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

YÖN 8120

Stratejinin Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8122

Tarım Politikaları ve Strateji

3

0

3

6

YÖN 8130

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8132

Değişimin Planlanması ve Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8140

Filmlerle Yönetim

3

0

3

6

YÖN 8150

Kriz ve Zorluklarda Yönetim

3

0

3

6

YÖN 8212

Fiyatlandırma Stratejisi

3

0

3

6

YÖN 8214

Marka Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8220

Tüketici Davranışı

3

0

3

6

YÖN 8230

Uluslararası Pazarlama

3

0

3

6

YÖN 8240

Pazarlama İletişimi

3

0

3

6

YÖN 8244

Internet ve Sosyal Medya Pazarlaması

3

0

3

6

YÖN 8250

Ürün Tasarımı ve Geliştirme

3

0

3

6

YÖN 8260

Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlaması

3

0

3

6

YÖN 8310

Örgüt Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8320

İnsan Kaynağı Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8324

Yönetimsel Psikoloji

3

0

3

6

YÖN 8314

Felsefe, Etik ve Yetki

3

0

3

6

YÖN 8330

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

3

0

3

6

YÖN 8420

Finans Teorisi

3

0

3

6

YÖN 8424

Türev Piyasalar

3

0

3

6

YÖN 8430

Sayısal Finans

3

0

3

6

YÖN 8514

Maliyet Muhasebesi

3

0

3

6

YÖN 8520

Birleşme ve Satın Alma

3

0

3

6

YÖN 8530

İç Denetim

3

0

3

6

YÖN 8540

Ticaret Hukuku

3

0

3

6

YÖN 8544

Türk Vergi Sistemi

3

0

3

6

YÖN 8550

Risk Yönetimi ve Sigortacılık

3

0

3

6

YÖN 8620

Tarım Ekonomisi

3

0

3

6

YÖN 8720

Tedarik Zinciri Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8730

Lojistik Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8732

Gıda ve Tarım Ürünleri Lojistiği

3

0

3

6

YÖN 8734

Lojistikte Güncel Konular

3

0

3

6

YÖN 8736

Gıda Temini

3

0

3

6

YÖN 8738

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

3

0

3

6

YÖN 8740

İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8810

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği

3

0

3

6

YÖN 8824

Veri Madenciliği ve Pazar Analizi

3

0

3

6

YÖN 8910

Bilgi Sistemleri Yönetimi

3

0

3

6

 


İŞLETME İNGİLİZCE TEZLİ YL

Programa kabul edilen öğrenciler KGTÜ- Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD’nda açılan derslerden beşi zorunlu ve dördü seçmeli olmak kaydı ile toplam ders yüklerini tamamlayacaklardır. Alınacak dersler danışmanın onayından geçmek zorundadır.

Öğrenciler aldıkları derslerin her birinden en az C (2,00), ortalamada ise B (2,50) almaları gerekmektedir.

Ders yükünü tamamlayan öğrenciler tez konusu seçerek çalışmalarını yapacaklardır.

Tez danışmanının çalışmaları yeterli bulması halinde yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde savunur. Başarılı öğrenciler Program Başkanı ve Enstitü Müdürü’nün de onayı ile KGTÜ – Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ABD’ndan Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmış olacaklardır.

Gerekli Toplam Kredi:

Yerel Kredi Toplamı:   9 ders x 3 kredi/ders = 27 kredi

AKTS kredisi: (9 ders x 6 AKTS) + (seminer 6 AKTS) + (tez 60 AKTS) = 120 AKTS

 

Ders Yükleri:*

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

Zorunlu Dersler (5 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Temel Dersler (5 derse kadar)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Seçmeli Dersler (4 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Seminer

0

6 kredi

Tez

0

30 kredi/ders

*Zorunlu derslerin daha önce başka yüksek lisans programlarında başarıyla tamamlanmış olduğunun belgelenmesi durumunda beş derse kadar muafiyet sağlanır; bu dersler yerine temel derslerden seçilir.

 

ÖĞRENİM PROGRAMI

1. Yarıyıl (Zorunlu Dersler*)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

MAN 8110

Contemporary Management

(Çağdaş İşletmecilik)

3

0

3

6

MAN 8210

Marketing Management

(Pazarlama Yönetimi)

3

0

3

6

MAN 8410

Business Finance

(İşletme Finansı)

3

0

3

6

MAN 8610

Economics

(Ekonomi)

3

0

3

6

MAN 8810

Research Methods and Ethics

(Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği)

3

0

3

6

Toplam

15

30

* Zorunlu derslerin daha önce başka yüksek lisans programlarında başarıyla tamamlanmış olduğunun belgelenmesi durumunda dört derse kadar muafiyet sağlanır; bu dersler yerine temel derslerden seçilir.

 

2. Yarıyıl (Seçmeli Dersler)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

 

Electives (Seçmeli Ders)

3

0

3

6

 

Electives (Seçmeli Ders)

3

0

3

6

 

Electives (Seçmeli Ders)

3

0

3

6

 

Electives (Seçmeli Ders)

3

0

3

6

MAN 8070

Seminar (Seminer)

3

0

0

6

Toplam

12

30

 

3. v3 4. Yarıyıl (Tez Çalışması)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

MAN 8090

Masters Thesis

(Yüksek Lisans Tezi)

 

 

0

30

Toplam

0

30

 

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

MAN 8120

Managing Strategy

(Stratejinin Yönetimi)

3

0

3

6

MAN 8122

Agriculture Policies and Strategy

(Tarım Politikaları ve Strateji)

3

0

3

6

MAN 8130

Entrepreneurship and Innovation Management

(Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi)

3

0

3

6

MAN 8132

Planning and Managing Change

(Değişimin Planlanması ve Yönetimi)

3

0

3

6

MAN 8140

Management by Movies

(Filmlerle Yönetim)

3

0

3

6

MAN 8150

Management under Crisis and Hardships

(Kriz ve Zorluklarda Yönetim)

3

0

3

6

MAN 8212

Pricing Strategies

(Fiyatlandırma Stratejisi)

3

0

3

6

MAN 8214

Brand Management

(Marka Yönetimi)

3

0

3

6

MAN 8220

Consumer Behaviour

(Tüketici Davranışı)

3

0

3

6

MAN 8230

International Marketing

(Uluslararası Pazarlama)

3

0

3

6

MAN 8240

Marketing Communications

(Pazarlama İletişimi)

3

0

3

6

MAN 8244

Internet and Social Media Marketing

(Internet ve Sosyal Medya Pazarlaması)

3

0

3

6

MAN 8250

Product Design and Development

(Ürün Tasarımı ve Geliştirme)

3

0

3

6

MAN 8260

Food and Agricultural Product Marketing

(Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlaması)

3

0

3

6

MAN 8310

Managing Organizations

(Örgüt Yönetimi)

3

0

3

6

MAN 8320

Managing Human Resources

(İnsan Kaynağı Yönetimi)

3

0

3

6

MAN 8324

Managerial Psychology

(Yönetimsel Psikoloji)

3

0

3

6

MAN 8314

Philosophy, Ethics and Authority

(Felsefe, Etik ve Yetki)

3

0

3

6

MAN 8330

Corporate Social Responsibility

(Kurumsal Sosyal Sorumluluk)

3

0

3

6

MAN 8420

Theory of Finance

(Finans Teorisi)

3

0

3

6

MAN 8424

Derivative Markets

(Türev Piyasalar)

3

0

3

6

MAN 8430

Quantitative Finance

(Sayısal Finans)

3

0

3

6

MAN 8510

Accounting

(Muhasebe)

3

0

3

6

MAN 8514

Cost Accounting

(Maliyet Muhasebesi)

3

0

3

6

MAN 8520

Mergers and Acquisitions

(Birleşme ve Satın Alma)

3

0

3

6

MAN 8530

Internal Audit

(İç Denetim)

3

0

3

6

MAN 8540

Mercantile Law

(Ticaret Hukuku)

3

0

3

6

MAN 8544

Turkish Taxation System

(Türk Vergi Sistemi)

3

0

3

6

MAN 8550

Risk Management and Insurance

(Risk Yönetimi ve Sigortacılık)

3

0

3

6

MAN 8620

Agricultural Economics

(Tarım Ekonomisi)

3

0

3

6

MAN 8710

Operations Management

(Operasyon Yönetimi)

3

0

3

6

MAN 8720

Supply Chain Management

(Tedarik Zinciri Yönetimi)

3

0

3

6

MAN 8730

Logistics Management

(Lojistik Yönetimi)

3

0

3

6

MAN 8732

Food and Produce Logistics

(Gıda ve Tarım Ürünleri Lojistiği)

3

0

3

6

MAN 8734

Contemporary Issues in Logistics

(Lojistikte Güncel Konular)

3

0

3

6

MAN 8736

Food Procurement

(Gıda Temini)

3

0

3

6

MAN 8738

International Trade and Logistics

(Uluslararası Ticaret ve Lojistik)

3

0

3

6

MAN 8740

Innovation and Technology Management

(İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi)

3

0

3

6

MAN 8824

Data Mining and Market Analysis

(Veri Madenciliği ve Pazar Analizi)

3

0

3

6

MAN 8910

Information Systems Management

(Bilgi Sistemleri Yönetimi)

3

0

3

6