Müdürün Mesajı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi olarak; çalışma alanınız ne olursa olsun bilgi edinme, edinilen bilgiyi olay ve gelişmeleri analiz etme, geleceği şekillendirilen olguları anlamladırma konusundaki yetkinliklerinizi geliştirmeyi ve bu şekilde sadece şirket ve kurumlarınızın gelişimine değil, giderek artan kariyer rekabetinde kendinize de bir yer bulmanıza katkı sağlamayı hedefledik.

Drucker'ın "Dünya artık emek-yoğun, malzeme-yoğun, enerji-yoğun değil, bilgi yoğun olmaktadır" ifadesi doğrultusunda, enstitümüzde bilginin edinimi kadar, en uygun yöntem ve araçlarla doğru kullanımını da sağlayacak bilgi ve becerileri interaktif bir eğitim anlayışıyla sizlere kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Lisansüstü eğitim programlarımızı tasarlarken geniş ve zengin bir ders portföyünü kendi alanlarında deneyimli ve nitelikli bir eğitim kadrosu ile buluşturduk.

Dr. Öğr. Üyesi Levent AKSOY
Enstitü Müdürü