Tarımsal İşletmecilik Anabilim Dalı

Öğretim Programı

TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE KOOPERATİFÇİLİK TEZLİ YL

Programa kabul edilen öğrenciler KGTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD, Tarımsal İşletmecilik ve Kooperatifçilik Programı çerçevesinde açılan derslerden on (9) tanesi zorunlu ve iki (2) adet seçmeli olmak kaydı ile toplam ders yüklerini tamamlayacaklardır. Alınacak dersler danışmanın onayından geçmek zorundadır.

Öğrencilerin aldıkları derslerin her birinden en az CC (2,00), ortalamada ise CB (2,50) almaları gerekmektedir. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler tez konusu seçerek çalışmalarını yapacaklardır.

Tez danışmanının çalışmaları yeterli bulması halinde yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde savunur. Başarılı öğrenciler Program Başkanı ve Enstitü Müdürü’nün de onayı ile KGTÜ-İşletme ABD’ndan Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmış olacaklardır.

Gerekli Toplam Kredi:

Yerel Kredi Toplamı: 11 ders x 3 kredi/ders = 33 kredi

AKTS kredisi: (11 ders x 5-6 AKTS) + (seminer 6 AKTS) + (tez 60 AKTS) = 130 AKTS

 

Ders Yükleri:*

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

Zorunlu Dersler (9 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Seçmeli Dersler (2 adet)

3 kredi/ders

5 kredi/ders

Seminer

0

6 kredi

Yüksek Lisans Tezi

0

30 kredi

* Daha önce başka yüksek lisans programlarında başarıyla tamamlanmış ve belgelenmiş derslerden yerel ve AKTS kredileri uyumlu altı (6) adedine kadar muafiyet sağlanır.  

 

ÖĞRENİM PROGRAMI

1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

BIUT 8600

Bitkisel Üretim 

3

0

3

6

GMH 8401

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

3

0

3

6

YÖN 8160

Tarımsal İşletmecilik

3

0

3

6

YÖN 8485

Temel Finans ve Muhasebe

3

0

3

6

SBE 8810

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

5*

Toplam

18

35

* Seçmeli ders AKTS kredileri diğer programların mevcut dersleriyle uyum açısından minimum 5 kredi olarak belirlenmiştir.

 

2. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8713

Tarımsal Kooperatifler Hakkında Seçilmiş Konular

3

0

3

6

YÖN 8620

Tarım Ekonomisi

3

0

3

6

YÖN 8720

Tedarik Zinciri Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8920

Tarımsal Bilgi Sistemleri ve Tarım 4.0 

3

0

3

6

TAR 8070

Seminer

3

0

0

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

5*

Toplam

15

35

* Seçmeli ders AKTS kredileri diğer programların mevcut dersleriyle uyum açısından minimum 5 kredi olarak belirlenmiştir.

 

3. ve 4. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

TAR 8090

Yüksek Lisans Tezi

 

 

0

30

 

 

 

 

 

 

Toplam

0

30

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8717

Uluslararası Tarım Ticareti

3

0

3

6

EKON 8750

Çevre Ekonomisi

3

0

3

6

YÖN 8122

Tarım Politikaları ve Strateji

3

0

3

6

EKON 8701

Sürdürülebilir Kalkınma ve Gıda Güvencesi

3

0

3

6

EKON 8711

Ürün Fiyatları ve Tahmin

3

0

3

6

YÖN 8262

Tarım Ürünleri Pazarlaması

3

0

3

6

YÖN 8426

Emtia Piyasaları ve Türev Enstrümanlar

3

0

3

6

YÖN 8562

Tarımsal Değerleme ve Bilirkişilik

3

0

3

6

YÖN 8462

Tarım Bankacılığı

3

0

3

6

YÖN 8542

Tarım ve Çevre Mevzuatı

3

0

3

6

YÖN 8552

Tarımda Risk Yönetimi ve Sigortacılık

3

0

3

6

YÖN 8132

Tarımda Girişimcilik

3

0

3

6

YÖN 8762

Tarımsal Proje Yönetimi 

3

0

3

6

GMH 8402

Gıda Güvenliği ve Standartları

3

0

3

6

BIYO 8101

Biyoteknolojinin Temelleri 

3

0

3

6

BIUT 8005

Bitki Koruma 

3

0

3

5

BIUT 8003

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

3

0

3

5

BIUT 8520

Tarımsal Sulama Teknikleri 

3

0

3

5

BİLM 8014

Görüntü İşleme

3

0

3

6

 


TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE KOOPERATİFÇİLİK TEZSİZ YL

Programa kabul edilen öğrenciler KGTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD, Tarımsal İşletmecilik ve Kooperatifçilik Programı çerçevesinde açılan derslerden on (10) tanesi zorunlu ve iki (2) adet seçmeli olmak kaydı ile toplam ders yüklerini tamamlayacaklardır. Alınacak dersler danışmanın onayından geçmek zorundadır.

Öğrencilerin aldıkları derslerin her birinden en az CC (2,00), ortalamada ise yine CC (2,00) almaları gerekmektedir. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler bitirme (dönem) projesi konusu seçerek çalışmalarını yapacaklardır.

Proje danışmanının çalışmalarını yeterli bulması halinde Program Başkanı ve Enstitü Müdürü’nün de onayı ile KGTÜ-Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik Anabilim Dalı’ndan Tarımsal İşletmecilik ve Kooperatifçilik Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmış olacaklardır.

Gerekli Toplam Kredi:

Yerel Kredi Toplamı: 12 ders x 3 kredi/ders = 36 kredi

AKTS kredisi: (12 ders x 5-6 AKTS) + (proje 30 AKTS) = 100 AKTS

 

Ders Yükleri:*

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

Zorunlu Dersler (10 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Seçmeli Dersler (2 adet)

3 kredi/ders

5 kredi/ders

Bitirme Projesi

0

30 kredi

* Daha önce başka yüksek lisans programlarında başarıyla tamamlanmış ve belgelenmiş derslerden yerel ve AKTS kredileri uyumlu altı (6) adedine kadar muafiyet sağlanır.  

 

 

ÖĞRENİM PROGRAMI

1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

BIUT 8600

Bitkisel Üretim 

3

0

3

6

GMH 8401

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

3

0

3

6

TAR 8510

Hayvansal Üretim

3

0

3

6

YÖN 8160

Tarımsal İşletmecilik

3

0

3

6

YÖN 8485

Temel Finans ve Muhasebe

3

0

3

6

SBE 8810

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği

3

0

3

6

Toplam

18

36

 

2. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8713

Tarımsal Kooperatifler Hakkında Seçilmiş Konular

3

0

3

6

YÖN 8620

Tarım Ekonomisi

3

0

3

6

YÖN 8720

Tedarik Zinciri Yönetimi

3

0

3

6

YÖN 8920

Tarımsal Bilgi Sistemleri ve Tarım 4.0 

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

5*

 

Seçmeli Ders

3

0

3

5*

Toplam

18

34

* Seçmeli ders AKTS kredileri diğer programların mevcut dersleriyle uyum açısından minimum 5 kredi olarak belirlenmiştir.

 

3. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

TAR 8080

Bitirme Projesi

 

 

0

30

Toplam

0

30

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8717

Uluslararası Tarım Ticareti

3

0

3

6

EKON 8750

Çevre Ekonomisi

3

0

3

6

YÖN 8122

Tarım Politikaları ve Strateji

3

0

3

6

EKON 8701

Sürdürülebilir Kalkınma ve Gıda Güvencesi

3

0

3

6

EKON 8711

Ürün Fiyatları ve Tahmin

3

0

3

6

YÖN 8262

Tarım Ürünleri Pazarlaması

3

0

3

6

YÖN 8426

Emtia Piyasaları ve Türev Enstrümanlar

3

0

3

6

YÖN 8562

Tarımsal Değerleme ve Bilirkişilik

3

0

3

6

YÖN 8462

Tarım Bankacılığı

3

0

3

6

YÖN 8542

Tarım ve Çevre Mevzuatı

3

0

3

6

YÖN 8552

Tarımda Risk Yönetimi ve Sigortacılık

3

0

3

6

YÖN 8132

Tarımda Girişimcilik

3

0

3

6

YÖN 8762

Tarımsal Proje Yönetimi 

3

0

3

6

GMH 8402

Gıda Güvenliği ve Standartları

3

0

3

6

BIYO 8101

Biyoteknolojinin Temelleri 

3

0

3

6

BIUT 8005

Bitki Koruma 

3

0

3

5

BIUT 8003

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

3

0

3

5

BIUT 8520

Tarımsal Sulama Teknikleri 

3

0

3

5

BİLM 8014

Görüntü İşleme

3

0

3

6