Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı / İşletme Tezli İngilizce Yüksek Lisans

Günümüz küresel rekabet ortamında, hızla değişen pazar ortamı, buna bağlı olarak ortaya çıkan müşteri istek ve beklentileri, öte yandan gelişen teknoloji, mevcut ürün ya da hizmetlere ikame olabilecek ürünlerin çok daha hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesi ihtiyacını doğurmuştur. İşletmelerin pazarda etkili olabilmeleri için bilgi ve teknolojiyi daha etkin kullanmaları gerekmektedir; burada ise işletme yöneticilerine önemli görevler düşmektedir.

İşletme yöneticileri, farklı fonksiyonlarda ve departmanlarda önemli görevler üstlenmekle birlikte bu fonksiyonların stratejik önemi de sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerin her birine göre farklılık arz etmektedir. Küreselleşme ve yoğun rekabetin yaşandığı pazarlarda yöneticilerin başarıları uygulayacakları strateji ve politikalara bağlıdır. Bu başarının sağlanabilmesinde İşletme Bilimi’nden referanslara ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu bilim dallarıyla uğraşanların ilgili bilgilere, belgelere, resim ve diğer dokümanlara ulaşabilmeleri ve bunları değerlendirebilmeleri İşletme Bilimi disiplini içinde eğitim almalarıyla mümkündür. Zira işletme, yönetim-organizasyon, üretim-pazarlama ve muhasebe-finans departmanlarında karar merciinde bulunacak, işletme içi ve dışı ilişkilerde temsil yetkisi olan kişilerin doğru karar vermelerinde gerekli bilgi ve tecrübeyi sunacaktır.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin (KGTÜ) misyonu, ülkemizin Gıda ve Tarım alanında ihtiyacı olan genç ve dinamik kadroyu, Konya Şeker bünyesindeki çiftliklerin ve fabrikaların sunacağı üretime dönük olanakları da değerlendirerek, yeterli uygulama deneyimi ile yetiştirebilmek ve mezunlara mümkün olduğunca çok kariyer olanakları sağlayabilmektir.

KGTÜ’nün kurulmasının diğer önemli bir nedeni ise ülkemizin Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektöründeki yönetim kadrosunun ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Bahsi geçen ihtiyaçlar gıda ve tarım işletmeciliği, bu ürünlerin satış ve pazarlanması, ürünlerin üretimi ve tüketiciye ulaştırılmasının sağlanması, bu sektörün finansal ihtiyaçlarının karşılanması ve ileriye dönük vizyoner bir örgüt yönetiminin sağlanmasıdır.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Tezli ve Tezsiz, Türkçe ve İngilizce İşletme Yüksek Lisans Programları bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu programda sektör çalışanları ile bu sektörde faaliyet gösteren işletme sahiplerinin öğrenim görmesi beklenmektedir.